Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Singkat Tentang Zakat serta Macam-Macamnya

Pengertian Singkat Tentang Zakat serta Macam-Macamnya


Al-Ishlah │ Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Pengertian Singkat Tentang Zakat serta Macam-Macamnya


Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang harus ditunaikan oleh orang Islam. Zakat terdiri atas 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

1. Zakat Mal

Zakat mal yaitu zakat harta benda atau harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya kepada yang berhak menerima zakat setelah mencapai nisab. Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut.
a. Binatang ternak
b. Emas dan perak
c. Biji makanan yang mengenyangkan
d. Buah-buahan
e. Harta perniagaan

Zakat mal bertujuan untuk membersihkan harta kekayaan yang kita miliki dan meningkatkan kasih sayang kepada sesama manusia.

2. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah atau zakat jiwa atau zakat badan diwajibkan pada akhir Ramadhan bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, merdeka maupun hamba sahaya. Sedangkan tujuan zakat fitrah adalah membersihkan diri dengan jalan memberikan beras atau makanan pokok minimal 2,5kg kepada yang berhak menerimanya.

Search: pengertian zakat mal dan nisabnya, pengertian zakat, pengertian zakat fitrah, pengertian zakat mal, pengertian zakat fidyah, pengertian zakat mal dan dalilnya, pengertian akuntansi zakat menurut para ahli, pengertian zakat beserta contohnya, pengertian zakat hewan ternak, pengertian zakat jiwa

Posting Komentar untuk "Pengertian Singkat Tentang Zakat serta Macam-Macamnya"